Basın Haberleri

MİMARLAR ODASI DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 'SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ KORUNMASI MİMARLARIN SORUMLULUĞUDUR'