Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 12.02.2020

İSTANBUL SENİN, HALİÇ KIYILARI TASARIM YARIŞMASI İLAN EDİLDİ

İSTANBUL SENİN, HALİÇ KIYILARI TASARIM YARIŞMASI İLAN EDİLDİ

Yarışmanın Amacı

“İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”nın amacı, yarışma alanındaki güncel ihtiyaçlar, beklentiler ve imkanlar doğrultusunda, ekolojik, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümler öneren; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan, proje ve müelliflerin belirlenmesidir. Bu kapsamda yarışmanın ana hedefi, güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanmasıdır.


Yarışma sonucunda Haliç kıyıları ve etkileşim alanı, İstanbul’un yeşil alan stratejilerine katkı sağlayan, mavi yeşil altyapı sistemleri ile ilişkilendirilmiş, sürdürülebilir, sağlıklı yeşil alanlar tasarlanarak; kültür, sanat, rekreasyon ve turizm faaliyetleri ile zenginleştirilen, kullanıcılar için nitelikli rekreasyon deneyimleri sunması amacıyla çekim merkezi oluşturulması hedeflenmektedir.


Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır.


Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma konusu alan; İstanbul İli, Fatih, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerini kapsayan Galata Köprüsü ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında kalan ve 3135000 m2 olarak belirlenen Haliç kıyı bandıdır. (Ek-2: Alan sınırını gösteren harita) Haliç adaları çalışmaya konu değildir. Yarışma alanı, 7 bölge olarak çalışılacaktır.


Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar


TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası veya TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan birisine üye olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak.

Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek, ismini raportörlüğe kaydettirmek.

Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar ön seçime başvurmuş olsalar dahi yarışmaya kabul edilmezler.

Yarışma Takvimi


Ön seçim şartnamesinin ilanı:                           20 Ocak 2020, Pazartesi

Ön seçime başvuru için son tarih:                     13 Şubat 2020, Perşembe

Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı:         17 Şubat 2020, Pazartesi

Yer görme gezisi:                                            20 Şubat 2020, Perşembe

Soru sormak için son tarih:                               5 Mart 2020, Perşembe

Cevapların ilanı:                                               9 Mart 2020, Pazartesi

Projelerin son teslim tarihi:                               21 Nisan 2020, Salı

Kargo ile teslim alım için son gün:                    24 Nisan 2020, Cuma

Jüri çalışması başlangıcı:                                 29 Nisan 2020, Çarşamba

Kolokyum ve ödül töreni:                                 16 Mayıs 2020, Cumartesi, 14:00

Jüri Üyeleri ve Raportörler


Danışman Jüri Üyeleri


Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Yasin Çağatay Seçkin, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Pelin Alpkökin, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı

Gökçer Okumuş, Şehir plancısı ve Mimar

Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri


Ayşen Ciravoğlu, Mimar

Zekai Görgülü, Mimar ve Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)

Tülin Hadi, Mimar

Aygen Kalkavan, Peyzaj Mimarı

Ahmet Mucip Ürger, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri


Tolga Akbulut, Mimar

Nilüfer Kart Aktaş, Peyzaj Mimarı

Tarık Yaşar, Peyzaj Mimarı

Raportörler


Başak Çelik, Mimar

Kübra Elif Durgun, Mimar

Şule Sarıkaya, Peyzaj Mimarı

Raportör Yardımcıları


Racibe Çetinkaya, Şehir Plancısı

Ece Yurtaçan, Mimar

Yarışma Ödülleri ve Ödeme Şekli:

7 alanın her birisi için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir. 


1. Ödül:            50.000 TL

2. Ödül:            30.000 TL

3. Ödül:            20.000 TL

1. Mansiyon     15.000 TL

2. Mansiyon     15.000 TL

3. Mansiyon     15.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.


Yer Görme


Yer görmek zorunludur. Yer görme gezisine yarışma takviminde belirtilen tarihte müelliflerden birinin katılması gereklidir.


Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:


Yarışmayı Açan Kurum:         İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Adres:                                      İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası

                                                 Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No : 1

                                                 34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL

E-posta:                                   halicyarismasi@ibb.gov.tr

Web adresi:                             yesil.istanbul/halic


Yarışma Şartnamesi ve Ekleri için:

https://yesil.istanbul/halic/dokumanlar.html


    İlgili Görseller