Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 30.06.2020

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Haziran 2020 tarih 31171 sayı ile Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-8.htm


--