ŞUBE YÖNETİM KURULU

MİMARLAR ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Başkan            : Canan OYTAN
II.Başkan         : Sinan NEBİOĞLU
Sekreter Üye  : Ali POTAŞ
Sayman Üye   : Meryem KUNDUROĞLU
Üye :                 :İLKNUR ULU
Üye :                 :GAMZE YILDIRIM
Üye :                  :Banu GÜRLEK