BÜRO TESCİL İLK KAYIT ŞARTLARI

“İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar

 • Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim   Yönetmeliği’ kapsamında üyelerimizin yapmış olduğu ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında, 7. Madde’nin (c) bendi gereğince “Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisi…” halen başvuru için gerekli evraklar arasında bulunmaktadır. Fiziksel ortamda mali kayıt tutamayan vergi mükellefi üyelerimiz, e-defter/defter beyan sistemi üzerinden muadil belge alabilmektedirler. E-defter sisteminin döktüğü ve (c) bendinde belirtilen belgenin üstündeki bilgileri taşıyan bu belge, ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında  kullanılabilecektir.Fakat, bilgisayardan alınan ekran görüntüleri ve bunların çıktıları kesinlikle belge niteliği teşkil etmemektedir. ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında üyelerimizden, e-defter sistemi üzerinden alınacak onay kodlu ve/veya barkodlu belge talep edilecektir.
 • Kira Kontratı ya da işyeri adresini gösterir fatura
 • Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
 • SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
 • 600- TL Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
 • 100 - TL Mühür Bedeli 
 • Toplam Aidat Borçları (Yıl x 300 TL.)
 

“Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar

 • Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 • Yevmiye Defterinin 2018 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi 
 • Kira Kontratı ya da işyeri adresini gösterir fatura
 • Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi  
 • Ticaret Sicil Gazetesi 
 • Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (Eskşehir Ticaret Odasından temin edilmektedir) (Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir).
 • İmza Sirküleri 
 • Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
 • SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
 • 600 – TL Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
 • 100 - TL Mühür Bedeli 
 • Toplam Aidat Borçları (Yıl x 300 TL.)

 

ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR

1 - MİMARLAR ODASI 
2 - İÇ MİMARLAR ODASI
3 - PEYZAJ MİMARLARI ODASI
4 - ŞEHİR PLANCILARI ODASI
5 - İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
6 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
7 - MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
8 - HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
9 - JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
10 - JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI


2018 YILI BÜRO TESCİL  YENİLEME İÇİN GEREKENLER

 “İsme Büro” İçin Yenileme Evrakları

 • Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim   Yönetmeliği’ kapsamında üyelerimizin yapmış olduğu ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında, 7. Madde’nin (c) bendi gereğince “Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisi…” halen başvuru için gerekli evraklar arasında bulunmaktadır. Fiziksel ortamda mali kayıt tutamayan vergi mükellefi üyelerimiz, e-defter/defter beyan sistemi üzerinden muadil belge alabilmektedirler. E-defter sisteminin döktüğü ve (c) bendinde belirtilen belgenin üstündeki bilgileri taşıyan bu belge, ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında  kullanılabilecektir.Fakat, bilgisayardan alınan ekran görüntüleri ve bunların çıktıları kesinlikle belge niteliği teşkil etmemektedir. ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında üyelerimizden, e-defter sistemi üzerinden alınacak onay kodlu ve/veya barkodlu belge talep edilecektir.
 • SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
 • Kira Kontratı ya da işyeri adresini gösterir fatura
 • 600 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
 • 300 TL. 2018 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)

 "Şirketler” İçin Yenileme Evrakları

 • Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
 • Yevmiye Defterinin 2018 yılı onaylı sayfasının fotokopisi
 • Eskişehir Ticaret Odasından alınan 2018 tarihli “HİSSE ORANINI GÖSTEREN YAZI” fotokopisi
 • Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi 
 • SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
 • Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi 
 • Kira Kontratı ya da işyeri adresini gösterir fatura
 • 600 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
 • 300 TL. 2018 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)