BÜRO TESCİL İLK KAYIT ŞARTLARI

“İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar

 • Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 • Serbest Meslek Defterinin 2017 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi 
 • Kira Kontratı ya da işyeri adresini gösterir fatura
 • Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
 • SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
 • 500- TL Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
 • 100 - TL Mühür Bedeli 
 • Toplam Aidat Borçları (Yıl x 264 TL.)
 

“Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar

 • Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 • Yevmiye Defterinin 2017Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi 
 • Kira Kontratı ya da işyeri adresini gösterir fatura
 • Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi  
 • Ticaret Sicil Gazetesi 
 • Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (Eskşehir Ticaret Odasından temin edilmektedir) (Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir).
 • İmza Sirküleri 
 • Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
 • SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
 • 500 – TL Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
 • 100 - TL Mühür Bedeli 
 • Toplam Aidat Borçları (Yıl x 264 TL.)

 

ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR

1 - MİMARLAR ODASI 
2 - İÇ MİMARLAR ODASI
3 - PEYZAJ MİMARLARI ODASI
4 - ŞEHİR PLANCILARI ODASI
5 - İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
6 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
7 - MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
8 - HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
9 - JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
10 - JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI


2017 YILI BÜRO TESCİL  YENİLEME İÇİN GEREKENLER

 “İsme Büro” İçin Yenileme Evrakları

 • Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
 • Serbest Meslek Defterinin 2017 yılı onaylı sayfasının fotokopisi
 • SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
 • 500 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
 • 264 TL. 2017 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)

 "Şirketler” İçin Yenileme Evrakları

 • Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
 • Yevmiye Defterinin 2017 yılı onaylı sayfasının fotokopisi
 • Eskişehir Ticaret Odasından alınan 2017 tarihli “HİSSE ORANINI GÖSTEREN YAZI” fotokopisi
 • Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi 
 • SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
 • 500 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
 • 264 TL. 2017 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)