Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 17.08.2017

BİLİRKİŞİLİK YAPACAK ÜYELER İÇİN BİLGİLENDİRME

BİLİRKİŞİLİK YAPACAK ÜYELER İÇİN BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere, 24.11.2016 tarihinde 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 03.06.2017 tarihinde ise Kanuna ilişkin Bilirkişilik Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından meslektaşlarımızı bilgilendirmek üzere, bilirkişilik alnında köklü değişiklikler içeren yeni Kanun ve Yönetmelik incelenmiş ve bir rapor hazırlanmıştır.

Kanun ve Yönetmelikte, yargı alanında veya Odalardan talep edilen Bilirkişilik faaliyetinde bulunan meslektaşlarımızı ilgilendiren en önemli noktalar şu şekilde özetlenmiştir:

  1. Yargı alanında yapılacak bilirkişilik faaliyeti için bütün müracaatlar bundan böyle tek bir müracaat olarak Kanunla belirlenmiş olan Bilirkişilik Bölge Kurulları’na yapılacaktır.
  2. Yönetmelikte, Bilirkişilik Temel Eğitimi verebilecek kurum ve kuruluşlar arasında TMMOB ve bağlı Odalar yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Temel Bilirkişilik Eğitimleri Odalar tarafından açılacaktır.
  3. Meslektaşlarımızın yargı alanında yapılacak bütün bilirkişilik faaliyetleri için Bilirkişilik Temel Eğitimi alması zorunlu hale gelmiştir.
  4. Meslektaşlarımızın Adalet Bakanlığı ve TMMOB tarafından tanımlanan “uzmanlık alanlarında” en az 5 yıl fiili olarak çalışmış olması ve bu durumun (kişinin bağlı olduğu Odanın ilgili Şubesine başvurmasının ardından) belgelenmesi.

Meslektaşlarımızın bilirkişilik alanında yapılan bu değişikliklerden haberdar edilmesini önemsiyoruz.

Hazırlanan detaylı rapor için tıklayınız.
http://www.mo.org.tr/_docs/bilirkisilikgenelduyuru.pdf


Yürürlüğe giren Bilirkişilik Kanunu için tıklayınız.
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-1..htm

 

Yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği için tıklayınız.
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170803-2.pdf

 

TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği için tıklayınız.
www.tmmob.org.tr/hukuk/yonetmelikler/tmmob-bilirkisilik-yonetmeligi

bilirkisilikgenelduyuru.pdf