Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 18.09.2017

Eskişehirli Mimarlar Ders Verdi

TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası’nın şubele-ri Malatya’nın Hekimhan ilçesinde ‘madencilik, doğa ve tarih’ konulu yaz okulu düzenledi

Kerem AKYIL – 30 Temmuz tarihine kadar süren yaz okulunda mimarlar odası şubelerinin başkanları ile çeşitli üniversitelerden 8 akademisyen ders verdi. Çeşitli üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenim gören 45 öğrenci de yaz okuluna katıldı.
Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanı Canan Oytan, yaz okulunun Hekimhan da açılmasının endüstri mirası taşıması nedeniyle seçildiğini belirterek, “Aday meslektaşlarımız, yaz okulumuzda mimarlık süreçlerini öğrenmiyorlar. Hekimhan’daki bir semir çelik tesislerinin yeniden işlevlendirilmesi projesine katılacaklar” dedi.
Mimarlıkla ilgili alanlarda teorik ve pratik süreçlerin yaşam içerisinde değişik disiplinler, kullanıcılar ve karar vericilerle birlikte ele alınmasını hedeflendiğini belirten Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanı Canan Oytan şunları söyledi: “Endüstriyel yapı mirasının koruyarak yeniden canlandırılması gerekir. Teknolojinin hızına ayak uyduramamış sanayi mirası olan bu yapıların yıkıma terk edilmesi, tamamen ortadan kalkması ve izlerinin silinmesi, kent imajı ve kent kimliğinin silinmesi yanlıştır. Hekimhan ilçesinde açtığımız bu okul,  ilçenin ulusal-uluslararası turizm odağı haline gelmesini sağlayacaktır. Hekimhan için fikir projeleri üretilecek ve Hekimhan kültür varlıkları tespit ve tescil işlemlerinin başlatılması için restaratör akademisyenleri bilgi ve deneyimlerini paylaşacaktır”


http://www.2eylul.com.tr/Icerik/Haber/2857/eskisehirli-mimarlar-ders-verdi

    İlgili Görseller