Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 11.12.2017

2018 yılında uygulanacak ödenti ve belge ücretleri


Merkez Yönetim Kurulunun 24 Kasım 2017 günü Gaziantep`te yapılan 45/29 no.lu toplantısında , 2018 yılı içinde (01 Ocak 2018-31 Aralık 2018) uygulanacak ödentiler ve belge harçlarının aşağıdaki şekilde belirlenerek 1 Ocak 2018 gününden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe sokulmasına karar verilmiştir.

2018 YILI ÖDENTİLER

İlk kayıt ödentisi                                                          60,- TL
Yıllık üyelik ödentisi                                                   300,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi       2000,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi             2000,- TL
Büro Tescil Belgesi ücret                                           600,- TL
Kimlik kartı yenileme ücreti                                        30,- TL
Üye tanıtım belgesi ücreti                                           30,- TL
Şantiye Şefliği Belgesi ücreti                                       50,- TL
Fenni Mesul Belgesi ücreti                                          50,- TL
SM/SMB Mühürü Ücret                                              100,- TL