Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 19.12.2017

Enerji Verimliliği: Binalar ve Kentler Seminer Serisi - Eğitim III

2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından  Herkes için Sürdürülebilir Enerji (Sustainable Energy for All - SE4ALL) girişimi oluşturulmuştur. Bu girişimin alt platformu olan “Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi Projesi (BEA)” ise binalarda enerji verimliliğini artırarak daha sağlıklı ve yaşanabilir şehirler oluşturmayı hedefleyen çalışmalar yürütmekte olup Eskişehir "Kapsamlı Teknik Destek" alacak şehir olarak seçilerek Haziran 2016 yılında uluslararası BEA ağına dahil olmuş ve şehrin ihtiyaçlarına göre binalarda enerji verimliliği planını ve hedeflerini geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. BEA Eskişehir Projesi kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi lider şehir kurumu olarak proje teknik danışmanı WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile birlikte politika planlama, tasarım ve uygulama konusunda faaliyetlerde bulunacaktır.( http://buildingefficiencyaccelerator.org/)


Proje süresince Eskişehir’ de mesleki teknik kapasitenin güçlendirilmesi için bina verimliliği ile ilgili farklı tematik konularda eğitimler düzenlenecek, bu  kapsamda serinin üçüncü eğitimi olan "Akıllı Şehirler, Binalarda enerji Verimliliği ve Örnek Uygulamalar" seminerinde Siemens uzmanları tarafından 3 saatlik ücretsiz teknik eğitim verilecektir. 


 

Konu: Akıllı Şehirler Bina Verimliliği ve Örnek Uygulamalar

Konuşmacılar: 

Fahri Cem UZUN

Entegre Bina Yönetim Sistemleri 

Can Murat GÜL

Akıllı Evlerin Geleceği Digital evler ve Konutlarda Enerji Verimliliği

Zekeriya Murat NAYAL

Siemens Enerji Verimliliği Örnek Projeler 

Rıfkı ÇOLAK 

Enerji Verimliliğinde Türkiye`nin Genel Bakış Açısı


Tarih: 19 Aralık 2017, Cuma 13:30– 16:30

Yer: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Haller Gençlik Merkezi Toplantı Salonu