Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 08.03.2018

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

“… Bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur.. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurun sonucudur… Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken öteki uzvu atâlette olursa, o toplum felce uğramış demektir. Bizim toplumumuz için ilim ve fen lüzumlu ise, bunları aynı derecede hem erkek ve hem de kadınlarımızın elde etmeleri gerekir…”

                                                                                                                                    ATATÜRK


8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI


Kadınların yaşamın her alanında maruz kaldığı adaletsizlik, ayrımcılık ve dışlanma ile mücadelesini simgeleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü,  kadınların kadın olmaktan dolayı yaşadıkları sorunları dile getirdikleri, her türlü baskı ve şiddete karşı birlikte mücadele çağrısını yineledikleri, fırsat eşitliği, adalet ve özgürlük isteklerini toplumun tüm kesimlerine duyurmaya çalıştıkları ve tüm bu amaçları gerçekleştirmek için anlamlı, kararlı, etkin ve emek yoğun bir çaba etrafında bir araya geldikleri bir gündür. 


Kadınlar siyasette, ekonomide, eğitimde ve karar alma mekanizmalarında yalnız, pasif ve geri planda bırakılmaktadır…  


Kadınlar ideolojik, kültürel, siyasal, ya da dinsel yozlaşmanın bir sonucu olarak ayrımcılığa uğramakta ve dışlanmaktadır… 


Kadınlar, bitmek bilmeyen ve neredeyse her gün tekrarlanan şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının maalesef korunamayan tarafı olarak yazılı ve görsel basında yer almakta ve tanık olunan her olay toplumsal eşitlik, adalet ve güven duygusunda onulmaz yaralara neden olmaktadır…


Akıl ve bilimi temel alarak, sürdürülebilir bir sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın şekillenmesinde kadının rolünün yadsınamaz olduğunun bilinci ile toplumsal eşitlik ve adalet ilkesi her fırsatta vurgulanmalıdır.  Unutulmamalıdır ki, kadına aile içinde, sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda, siyaset ve eğitim alanında fırsat eşitliği tanımayan, kadını dışlayan ve ötekileştiren toplumlar sürdürülebilir bir kalkınma ve sürdürülebilir gelişme yarışında geride kalmaya mahkumdur. Bu nedenle temelde insanı merkeze alarak kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, sağlık, istihdam, siyaset, hukuk gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması, kadın ve erkek her bireye verilen haklar ve yüklenen sorumluluklar temelinde adil bir düzen oluşturulması son derece önemlidir. Bu bağlamda, yaşamın her alanında birlikte üretme, birlikte yaşama ve birlikte çalışma süreçlerinden kadını kopartan her türlü yaklaşım ve anlayışa karşı kendini insan olarak tanımlayan herkesin ortak geleceğimiz için birlikte mücadele vermesi gerekliliği kaçınılmazdır. 


Her zaman çağdaş ve emekten yana olan, insana insan olduğu için değer veren, özgürlük ve bağımsızlıktan asla taviz vermeyen, adalet ve eşitlik düşüncesini ilke edinerek hareket eden bir anlayışa sahip olarak, toplumsal huzur ve güvenin hakim olduğu umut dolu güzel günlere erişme temennisiyle tüm kadınlarımızın   8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. 


TMMOB Mimarlar Odası 

Eskişehir Şubesi