Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 07.06.2018

İmar Barışı olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar tebliği 6 Haziran 2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

"İmar Barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar tebliği 6 Haziran 2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.


http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606.htm