Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 19.06.2018

ISUEP2018- Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu

ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU

21. yüzyılda hızla artan nüfus, gelişen sanayi ve teknolojideki ilerlemeler, insanların doğal çevresi üzerindeki etkilerinin artması, doğal kaynakların hızla tükenmesi, kentleşme konusunda doğal ve fiziksel çevre bağlamının dünya gündeminin ilk sırasına yerleşmesine neden olmuştur. Çevreye duyarlılığın giderek artması sonucunda sürdürülebilirlik, ekoloji, yeniden kullanım, gibi söylemler tartışılmaya başlanmış, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının gündeme getirilmesinden, kentsel/endüstriyel katı ve tehlikeli atık yönetimi, doğa dostu ürünler/teknolojiler ve geri dönüşüm yoluyla üretilen malzemelerin çevriminin sağlanmasına kadar değişen geniş bir yelpazede çözümler üretilmeye başlanmıştır. Kentleşme ile ilgili konularda doğal ve fiziksel çevreye vurgunun artması, yönetim, tasarım ve teknoloji alanlarında büyük bir söylemsel DEĞİŞİM ve kırılmanın işareti olarak görülebilir.

Diğer taraftan son yıllarda, ülkemizde afet olgusu çerçevesinde ele alınan kentsel dönüşüm uygulamalarının sağlıklı ve yaşanabilir kentler oluşturma hedefiyle gerçekleştirilmekte olduğu vurgulanmakta, kentsel dönüşüm konusu hem yönetmelikler hem de uygulamalar bağlamında gündemde tutulmaktadır. Buna karşın, kent ve çevre sorunları her geçen gün çeşitlenmekte ve derinleşmekte, küresel ölçekte bir çevre afetine doğru yol alınmaktadır. Ülkemiz kentlerinin de bu durumdan etkileneceği kaçınılmazdır ve bu nedenle, kentsel DÖNÜŞÜM kavramının alternatif doğal ve fiziksel çevre boyutuyla tartışılması gerekmektedir.

Yönetim, tasarım ve teknoloji alanlarındaki olumlu değişim ve dönüşüme rağmen; kentsel sorunlar nedeniyle oluşan tahribat, doğal ve fiziksel çevrenin ÖZGÜNLÜK niteliğini de etkilemektedir. Sempozyumun temasını oluşturan kavramlar arasındaki gerilim, ilk bakışta, değişim ve dönüşüm kavramlarının özgünlük üzerinde, şiddet ve tahribat oluşturan bir eylem biçimi olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Değişim/dönüşüm/özgünlük kavramlarının çeşitli disiplinlerdeki yaklaşımlarla birlikte ele alınarak incelenmesi, küresel çevre krizi konusunda kapsamlı bir farkındalık oluşturulması konusunda dikkate değer bir rol oynayacaktır. Bu amaçla düzenlenen Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, mimarlık, kentsel tasarım ve planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden tüm katılımcılara açıktır. Sempozyum 28-29-30 Haziran 2018 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Eskişehir’de yapılacaktır.

http://www.cevrekentlesmedonusum.com/2018/