Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 27.07.2018

Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU


Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öncülüğünde 04- 06 Ekim 2018 tarihleri arasında “DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU” adıyla bir sempozyum yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda “ÇEVREDEN MEKÂNA…” teması üzerinden zenginleşen ve mimarlık kültürünün hayat verdiği, toplumsal hafızada yerini alan değerlerin yeniden tartışılabilmesi amaçlanmaktadır.


Birincisi yapılacak olan sempozyumda; farklı ülke, üniversite ve değişik disiplinlerden yetkin bilim insanlarının, araştırmacıların ve temsilcilerin bir araya getirilmesi; mimarlık ile ilişkili disiplinlerle birlikte süregelen araştırma ve deneyimleri, “ÇEVREDEN MEKÂNA…” ana teması üzerinden geniş bir boyutta sorgulayarak ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi hedeflenmektedir.


“Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı” tanımlamasıyla 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yerini alan Diyarbakır’da sizleri ağırlamak, bilgi paylaşımında bulunmak bizlere güç ve onur verecektir.


SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

ANA TEMA: ÇEVREDEN MEKÂNA…


Kent/Çevre/İnsan/Mekân

Planlama ve Tasarım

Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması

Mimarlık Eğitimi ve Güncel Sorunları

Planlama ve Tasarımda Teknolojik Gelişmeler

Modern/ Ekolojik/ Sürdürülebilir Mimaride Yeni Arayışlar

Yapı Teknolojileri ve Malzeme

Sürdürülebilir Turizm    İlgili Görseller