Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 01.10.2018

“MİMARLIK MÜZESİ”NE DOĞRU

5 Ekim -2 Kasım 2018

 

Mimarlar Odası kurulduğu tarihten bugüne, altmış yılı aşan deneyim ve birikimiyle; mesleğin, meslek mensuplarının ve meslek kuruluşunun gündeminde yer alan konuları ele aldığı yayın çalışmalarının yanı sıra belgeleme ve arşiv çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Mimarlık mesleğinin ve mimarlık ortamının değişimi ve gelişimi; meslek mensuplarının kişisel arşivlerinde bulunan ve bağışlanan araç-gereçler, fotoğraflar, çizimler, maketler ve benzeri ürünlerle belgelenmesi ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik çalışmalar 1990’lı yıllarda başlatılmıştır.

 

Odamıza farklı dönemlerde bağışlanan yayınlar, eskizler, projeler, fotoğraflar ve belgelerle oluşturulan birikimin geleceğe aktarılması; kurumsal ve mesleki hafızanın kalıcılaştırılarak kamuoyu ile paylaşılabilmesi için Mimarlık Müzesi çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması; Odanın öncelikli hedefleri arasındadır.

 

Toplumsal kültür öğesi olan mimarlığın toplumun tüm kesimlerine erişimini sağlamak üzere açılması hedeflenen müzenin bugüne kadar farklı katkılarla zenginleşen arşivi; 9-28 Şubat 2018 tarihlerinde ilk kez  “Mimarlık Müzesi’ne Doğru” Sergisi ile İstanbul’da meslektaşlarımız, mimarlık ortamı ve kamuoyu ile paylaşılmasının ardından bu kez Ankara’da sergileniyor.

 

Meslektaşlarımız tarafından bağışlanan yayınlar, mimarlık eskizleri, projeler, fotoğraflar, belgeler ve araç-gereçlerin Dünya Mimarlık Günü ile başlayacak olan Ekim ayı süresince ilgilileriyle buluşacağı serginin açılışı 5 Ekim 2018 Cuma günü Mimarlar Odası Genel Merkezi-Ankara’da yapılacak. Açılış etkinliği olarak gerçekleştirilecek panelde Doğan Hasol, Prof. Dr. Ayşen Savaş ve Prof. Dr. Fethiye Erbay konuk olacak.

 

Ay boyunca; mimarlık meslek ortamına ve tüm ilgilenenlerin katılımına açık olan sergi, 5 Ekim 2018 – 2 Kasım 2018 tarihleri arasında, Mimarlar Odası Genel Merkezi Sergi Salonunda izlenebilecek.

 

 TMMOB MİMARLAR ODASI

 

 

 

“MİMARLIK MÜZESİ”NE DOĞRU

5 EKİM 2018 / CUMA / ANKARA

MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZİ KONFERANS SALONU

5 Ekim 2018 / Cuma

17.00 - 17.30-Açılış Konuşmaları

Tezcan Karakuş CANDAN- Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı

Eyüp MUHCU - Mimarlar Odası Genel Başkanı

17.30 - 19.00

Eyüp MUHCU- Oturum Yöneticisi

Doğan HASOL- Mimar / Yazar

Ayşen SAVAŞ- Prof. Dr. / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Fethiye ERBAY- Prof. Dr. / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

19.00 - …

Sergi Açılışı

Mimarlar Odası Genel Merkezi Sergi Salonu

    İlgili Görseller