Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 31.05.2019

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31 Mayıs 2019 tarihli 30790 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik`e aşağıdaki linkten ulaşılabilir.


Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/6/2019” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir. 


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190531-4.htm