Güncel Duyurular

Fotogaleri

 • TMMOB Eskişehir
 • Güncel Duyurular
 • 22.08.2019

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLAN EDİLDİ

Yarışmanın Amacı
“İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş̧ bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili Beşiktaş ilçesi sınırları içinde Vişnezade Mahallesi 703 ada 25 numaralı parseldedir. Yarışma alanının mülkiyeti İTÜ’ye aittir. 
Yarışmanın konusu, bu alanda İTÜ İşletme Fakültesi için yeni bina tasarımı yapılmasıdır. 

Yarışmaya Katılı
m Koşulları: 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İTÜ İşletme Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. 
  Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

  Yarışma Takvimi


  Yarışmanın İlanı

  19 Ağustos 2019, Pazartesi

  Son Soru Sorma Tarihi

  18 Eylül 2019, Çarşamba

  Soruların Yanıtlarının İlanı

  23 Eylül 2019, Pazartesi

  Projelerin Son Teslim Tarihi

  26 Kasım 2019, Salı

  Kargo ile Teslim Alım için Son Gün

  28 Kasım 2019, Perşembe

  Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi

  5 Aralık 2019, Perşembe

  Kolokyum ve Ödül Töreni

  21 Aralık 2019, Cumartesi

  Jüri Üyeleri ve Raportörler:

  Danışman Jüri Üyeleri

  • Mehmet Karaca, İTÜ Rektörü
  • Lütfihak Alpkan, İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı
  • Murat Gül, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  • Sis Alkan, İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
  • Ömer YILMAZ, Mimar

  Asli Jüri Üyeleri

  • Melike Altınışık, Mimar
  • Hüseyin Bütüner, Mimar
  • Yasin Çağatay Seçkin, Mimar
  • Özcan Uygur, Mimar
  • Günkut Barka, İnşaat mühendisi

  Yedek Jüri Üyeleri

  • Sezer Bahtiyar, Mimar
  • Derya Ekim Öztepe, Mimar
  • Esra Ece Bayat, İnşaat mühendisi

  Raportörler

  • Denizhan Sarıhan, Mimar
  • Cansu Çekli, Peyzaj mimarı

  Raportör Yardımcıları

  • Ali Bilgehan, Mimar
  • Ece Yurtaçan, Mimar
  • İlayda Büyükgaga, Mimar

  Yarışma Ödülleri ve Ödeme Şekli:

  • 1. Ödül: 100.000 TL
  • 2. Ödül: 75.000 TL
  • 3. Ödül: 50.000 TL
  • 1. Mansiyon 30.000 TL
  • 2. Mansiyon 30.000 TL
  • 3. Mansiyon 30.000 TL
  • 4. Mansiyon 30.000 TL
  • 5. Mansiyon 30.000 TL

  Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. 
  Yarışma şartname ve eklerine, aşağıda iletişim bilgileri yer alan idare ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

  Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

  Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
  Adres: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yapı İşleri Koordinatörlüğü Kat 2 Oda:205 Reşitpaşa, 34467 Sarıyer/İstanbul
  Telefon: +90 212 285 34 00
  E-posta: yarisma@itu.edu.tr
  Web adresi: yarisma.itu.edu.tr 
  Banka Hesap Bilgisi: IBAN: TR06 0001 5001 5800 7296 1554 37 
  Vakıflar Bankası Maslak Şubesi, İTÜ Strateji Geliştirme Başkanlığı

   İlgili Görseller