Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 02.12.2019

OLİVELO İZMİR KENT ÇEPERİNDE EKOLOJİK ORTAK YAŞAM ALANI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI


Proje Teslim Tarihi : 12 Şubat 2020

Yarışmanın Amacı

İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması ile ekoloji öncelikli bir ortak yaşam alanı için model oluşturabilme çekirdeği taşıyan fikir projelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda:

• Alanın peyzaj bütünlüğünün korunması,

• Koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi,

• Hassas ekosistemin varlığının öne çıkarılması,

• Kent ve kır bağlamının tartışılması,

• Ekolojiyi hem bir teknik hem de içerik oluşturucu bir değer olarak ele alarak yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretilmesi,

• Çağdaş bir çevre ve mimari anlayışa sahip olunması yarışmanın amacının altında yatan özgül temel hedeflerdir.

Söz konusu bu süreçte:

• Proje ve müelliflerin saptanması,

• Güzel sanatların teşviki,

• İlgili mesleklerin gelişmesi,

• Mesleki etik değerlerin pekişmesi,

• Ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da genel hedefler olarak olanak bulurlar.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli fikir proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmanın konusu, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 1878 ve 1879 parsellerde "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statüsünde olan yaklaşık 57 hektar büyüklüğündeki alanda, Yarımada, Kent Çeperi Parkları ve İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi ile bütünlük gösteren ekolojik, sürdürülebilir, yenilikçi ve ekonomik çözümler içeren; özgün, kimlikli tasarımlar oluşturarak, alanın kentle bütünleşmesine imkân verecek peyzaj planlaması ve tasarımı ile mimari tasarım fikir projesi geliştirilmesidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Bu yarışma ekip kurgusunda en az birer TMMOB üyesi mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinden katılıma açıktır. Yarışmanın konusu ve yarışmacılardan beklenenler gereği jüri ekoloji, tarım, orman, biyoloji vb. konularda uzmanların içinde yer aldığı çok disiplinli ekip oluşumunu önermekte ve desteklemektedir.

Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur.

• Meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

• Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

• İdare tarafından belirlenen tarihe kadar şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

• Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemiş olmak,

• Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

•Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir TMMOB üyesi “ekip temsilcisi” olarak belirtilmelidir.

Şartname almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40 numaralı IBAN hesabına, “OliVelo, İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması Katılım Bedeli” açıklamasıyla 150,-TL (Yüzelli Türk Lirası) yatırılması ve alındı makbuzunun yarışma raportörlüğüne teslim edilmesi/e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar alındı makbuzu ile ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini oliveloyarisma@izmir.bel.tr e-posta adresine veya 8. Maddede belirtilen adrese göndererek yarışmaya katılabilirler.

Yer Görme

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir. Yer görme için İdare tarafından yarışma takviminde belirtilen tarihlerde proje alanına erişim sağlanacaktır. İsteyen katılımcıların bu tarihlerden en az 2 gün öncesine kadar yarışma raportörlüğüne şartnamede belirtilen e-posta adresine rezervasyon talebi yollayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı

22 Kasım 2019

1. Yer Görme Gezisi Tarihi (İsteyen Katılımcılar için)

11 Aralık 2019

Sorular İçin Son Tarih

18 aralık 2019

Cevapların İlanı

23 Aralık 2019

2. Yer Görme Gezisi Tarihi (İsteyen Katılımcılar için)

8 Ocak 2020

Projenin Elden Teslimi veya Kargoya Verilme Tarihi ve Saati

12 Şubat 2020, Saat: 17.30

Kargo/Posta ile Gönderilerin Alımı İçin Son Gün ve Saat

14 Şubat 2020, Saat: 17.30

Jüri Değerlendirme Tarihi

22 Şubat 2020

Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

6 Mart 2020

Kolokyum ve Sergi Açılışı

21 Mart 2020

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’de ve yarışmaya ait web sayfasında yayımlanacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Yarışma alanı ile ilgili sorunların ve önerilerin aktarımı açısından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Güzelbahçe İlçe Belediye Başkanı, hazırlık, soru-yanıt ve değerlendirme çalışmalarına katılabilir. Ayrıca, jüri bölgenin planları ve ulaşım bağlantıları ve benzeri konularda uzmanlıklarına başvurulmak üzere teknik danışmanlar çağırabilir.


Danışman Jüri Üyeler 

Eser ATAK Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Zeynep Durmuş ARSAN Mimar

Funda BARBAROS İktisatçı

Güven EKEN İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Feridun EKMEKÇİ Ulusal Eurovelo Koordinatörü

Yusuf KURUCU Ziraat Mühendisi

Serdar Gökhan ŞENOL Biyolog, Botanik Uzmanı


Asli Jüri Üyeleri

Koray Velibeyoğlu Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)

Ferdi AKARSU Biyolog/Ekolog

Aslıhan DEMİRTAŞ Mimar

Enise Burcu DERİNBOĞAZ Peyzaj Mimarı

Meltem ERDEM KAYA Peyzaj Mimarı

Can KUBİN Şehir Plancısı

Han TÜMERTEKİN Mimar


Yedek Jüri Üyeleri

Zeliha DEMİREL Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik D. Başkanı

Erdal Onur DİKTAŞ Mimar

Nurdan ERDOĞAN Peyzaj Mimarı

Mert USLU Mimar


Raportörler

Nilgün AKSÜT Peyzaj Mimarı

Duygu ARAL Mimar

Gülben ÖZSOY Mimar


Raportör Yardımcıları

Didem ARAT Teknisyen

Zeynep BİLGİLİ Ekonomist

U. Tufan TEMEL V.H.K.İ.


Yarışma Ödülleri ve Ödeme Şekli:

1. Ödül              100.000 TL

2. Ödül              70.000 TL

3. Ödül              50.000 TL

1. Mansiyon      30.000 TL

2. Mansiyon      30.000 TL

3. Mansiyon      30.000 TL

4. Mansiyon      30.000 TL

5. Mansiyon      30.000 TL


Satın almalar için gereğinde kullanılmak üzere toplam 30.000 TL ayrılmıştır.


TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri bedellerinin %5’i tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

Yarışmayı Açan Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Adres               : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü Kat:6, Oda No:623, 35250, Konak / İzmir

Telefon            : +90 232 293 3530 (Gülben Özsoy)

                         : +90 232 293 9040 (Duygu Aral)

                         :+90 232 293 3536 (Nilgün Aksüt)

E-posta            : oliveloyarisma@izmir.bel.tr

Web                 : olivelo.izmir.bel.tr


Yarışma şartnamesi ve eklerine, yukarıda iletişim bilgileri yer alan idarenin web sayfasından ulaşabilirsiniz.

    İlgili Görseller