Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 10.12.2019

Otopark Yönetmeliği Hakkında Basın Açıklaması-10 Aralık 2019


Otopark Yönetmeliği Hakkında Basın Açıklaması-10 Aralık 2019


Hepimizin bildiği gibi Ülkemiz, son 2 yıldır, özellikle inşaat sektöründe ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır.

Bilinen, genel geçer bir gerçektir ki; İnşaat sektörü herhangi bir kriz ortamında ilk olarak krize girer ve krizden en son çıkar.

Son zamanlarda, artık anlam veremediğimiz, belki de inşaat sektörünü yavaşlatmak adına yapılan yönetmelik değişiklikleri de sektörü son derece yıpratmaktadır.

TMMOB Meslek Odaları, Belediyeler, hatta birçok kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İlgili Mercileri bile bu sıkıntıların altından kalkamayacak, çözümler üretemeyecek hale gelmiştir.

Tek tip bir imar yönetmeliğini ve ilgili diğer tip yönetmelikleri, yereli düşünmeden, bütün şehirlerin mevcut ve gelecek yapılaşmaları aynıymış gibi uygulamaya sokmakla sektöre adeta ket vurulmaktadır.

Bir öncekini henüz anlamadan bir sonrakinin çıkarıldığı yönetmelikler ve dahi üzerlerinde defalarca yapılan değişiklikler ise mimar meslektaşlarımızı proje üretirken son derece zorlamaktadır. Dolayısıyla sonunda inşaat sektörü de etkilenmektedir.

Bu gün imar ile Türkiye’nin karşılaştığı durum tam da açıkladığımız gibidir.

Son günlerde ise, yaklaşmakta olan yeni yıl ile, bir yönetmelik değişikliği ile daha karşı karşıyayız. Bu da kabaca her dairenin 1 otoparkı olmasını öngören bir yönetmelik değişkliğidir. Eğer ki otopark ihtiyacını kendi parselinde fiziksel olarak çözemediğini ispat ederse de bölge otoparklarından o daire için otopark tahsis edilmesi gerekmektedir.

Şimdi bu yönetmeliğe biraz mimar gözüyle, biraz mühendislik gözüyle, biraz da matematiksel bakalım.

Görüşümüz şudur ki : Bölge otoparkları fiziksel olarak yapılamaz, kağıt üzerinde kalır.

Nedenlerinden biri, ciddi bir arazi çalışması gerektirmesi ve mevcut iş gücü ile bunun yapılamayacak olmasıdır. Bir diğer nedeni de belediyelere çok fazla ve hatta altından kalkılamayacak kamulaştırma bedelleri ortaya çıkaracak olmasıdır. Eskişehir gibi kentlerimizin şehir merkezlerinde ise yeterli sayıda otopark alanı zaten mevcut değildir, yani imar planında ayrılmamıştır. Bu da tam da açıkladığımız nedenlerle belediyeleri anlamsız bir kamulaştırma yükü ile karşı karşıya getirmektedir. Maddi olarak da yapılması mümkün gözükmemektedir.

Çok düşük bir ihtimalle belediyelerin bu duruma çözüm üretebildiğini varsayalım...

Hepimizin bildiği gibi meclis kararları alt ve üst ölçek planlamada belediyelerce alınan kararlardır ve meclis kararları çok uzun vadelerde çıkmaktadır. Ülkemizin bulunduğu ekonomik ortamda bu süreç sektörü olumsuz yönde etkilemeye devam edecektir.

Şöyleki, en erken düzenlemelerin sonucunun yaklaşık 1 yıl belki daha fazla bir süre olduğunu öngörmekteyiz ve çıkacak olan otopark yönetmeliği ile yılbaşından sonra inşaat sektörü özellikle Eskişehir için durma aşamasına gelmeyle karşı karşıyadır.

Sektör yaklaşık 2 yıldır çeşitli yönetmelik değişiklikleriyle işlerin ve imalatların çok yavaş bir vaziyette ilerlediği bir konum almıştır. Otopark yönetmeliğinin yeni yıl itibariyle yürürlüğe girmesiyle beraber iki yıldır krizde olan sektör, iş yapamayacağı bir durumla karşı karşıyadır.

Ve dahi gördüğümüz en kötü senaryodur ki; bu durum, sonunda ülkemiz için inşaat sektöründe A’dan Z’ye her çalışanı yurtdışında iş bulmaya sevk edecek veya iş yapamayacak hale getirecektir.

Bu haliyle mimarından ustasına kadar uzun bir zincir olan inşaat sektörünün uzun yıllar düzelmesi ve nitelikli proje üretip inşaat yapacak ekiplerin de bulunması oldukça zor olacaktır.

Saygıdeğer basın mensupları, açıkladığımız nedenler ile Bakanlık tarafından hazırlanmış olan yeni otopark yönetmeliği uygulamaya geçmeden durdurulmalıdır.

Her şehir kendi belediyelerince, belediyelerin de gerekli görmeleri halinde bizlerden; yani TMMOB’a bağlı meslek odalarından görüş alarak otopark yönetmeliğine çözüm getirebilir. Bu durumda da iş yükü Belediyelere düşmektedir.

Saygılarımızla

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu adına

Başkan Serdar ÇAVDAR