Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 20.12.2019

2020 YILI ÖDENTİLERİ VE HARÇLARI BELİRLENDİ

2020 YILI ÖDENTİLERİ VE HARÇLARI BELİRLENDİ

2020 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

Merkez Yönetim Kurulu’nun 06 Aralık 2019 tarihli ve 46/24 sayılı kararı ile

1 Ocak 2020–31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.


 İlk kayıt ödentisi                                                                100,- TL

Yıllık üyelik ödentisi (12 x 30,-TL)                                     360,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                  3.000,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                       3.000,- TL

Büro Tescil Belgesi ücret                                                   750,- TL

SM / SMB mühürü ücreti                                                   125,- TL

Kimlik kartı yenileme ücreti                                                 50,- TL

Üye tanıtım belgesi ücreti                                                   50,- TL

Şantiye şefliği belgesi ücreti                                               50,- TL;

Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                       50,- TL

 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.


 Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.


Mimari proje mesleki denetim bedelinin  300 TL olarak devam ettirilmesine;

 Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2020 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir.Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.


 MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU