Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 10.09.2015

Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağı Konulu Bilirkişilik Paneli-10.09.2015

Panelimizin konusu Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 Mayıs 2015 tarihinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunulan BİLİRKİŞİLİK KANUN TASARISI TASLAĞI’dır.

Görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirmesi amaçlanan bilirkişilik müessesesinin kurumsallaştırılmaya çalışılması önemli bir gelişme gibi görünse de sonucunun Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK’ya) dönüşmemesi dileğimizdir. Kurumsal yapılar içinde yer alsak ta yaptığımız işler itibariyle hepimiz serbest meslek erbabıyız. Her ne olursa olsun, tarafsız ve bağımsız olmak mesleğimizin gereğidir. İşin icabı yanında, meslek etiği de bunu gerektirir. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak üst kurul üyelerinin oluşumunda meslek oda temsilcilerinin de katılımını elbette önemsiyoruz.

Yargının kendi sorunları yanında bilirkişilik mesleğinin de amaca uygun işlediğini söylemek mümkün değil. Görevlendirme, mesleki yeterliliklerinin olup olmaması, yazılan raporların adaleti sağlayacak şekilde yazılıp yazılmadığı elbette her zaman tartışılabilir.

Yapılacak yeni düzenlemelerin de adalet arayanlara yararlı olması toplumsal barış açısından da önemlidir.

Önemli konuların yönetmelikle düzenlenmesi ve yönetmeliğinde Adalet Bakanlığınca çıkartılması bizce bağımsızlığa gölge düşürecektir. Kurum ve kurulları, işleyişi, atama usul ve esasları, sınav sistemi Adalet Bakanlığı tarafından yapılması yansız ve bağımsız meslek oluşumu önünde engel olur mu olmaz mı tartışılması gerekir.

Yapılan kamuoyu araştırmalarında vatandaşın yargıya güvensizliği % 75’lere ulaşmıştır. Mülkün yani Devletin temeli ADALETTİR. Adaletin sorunlarını bilirkişilik mesleği üzerinden çözmeye çalışmak yeterli ve doğru olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki bilirkişiler karar mercii değildir.

Uzmanlık bilgilerini diploma veya sertifikalarıyla kanıtlamış meslek mensuplarının mesleki bilgilerinin sınavla tekrar ölçülmeye kalkılması yanlıştır. Ancak süreç içinde bilgilerin güncellenmesi ve ölçülmesi de kaçınılmazdır. Hukuki usul ve raporlama teknikleri konusunda eğitim verilerek sınava tabi tutulmayı yadırgamıyoruz.

Ne yazık ki ülkemizde bilirkişilik geçim kaynağı haline gelmiş, bazı mahkemelerde nerdeyse mahkeme bilirkişileri oluşmuştur. A mahkemesinin B bilirkişisi sanki kadrolu bilirkişi gibi çalışmaktadır. Elbette bu sorunun ortadan kaldırılması gerekir. Elbette mahkemenin doğru karar verebilmesi için yeterli mesleki bilgiye sahip kişilerden yararlanılması gerekir. Bildiğimiz kadarıyla ücret, iş dağılımı, görevlendirme de büyük sorunlar yaşanmaktadır.

Meslek odaları olarak bilirkişi görevlendirmelerinin sağlıklı, doğru, amaca uygun olması için yasa tasarı taslağını enine boyuna tartışarak üzerimize düşen katkıyı sunmaya çalışacağız.

Meslek odaları olarak bizleri bir yerlerde konumlandırmaya çalışsalar da biz kimsenin ne yanında, ne karşısındayız. İşimizi yapıyor, bilgimiz ve bildiğimiz konularda gerektiğinde kamuoyu adına yasayla verilmiş görevleri yerine getiriyoruz.