Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 26.09.2014

Meteorik Boşluk -Eskişehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor Başlığı Altında Açılan Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Yarışması-26.09.2014


23.04.2012 Eskişehir Atatürk Stadyumunun taşınması projesi üzerine alanın nasıl değerlendirileceği hakkında başlayan tartışmalar sonucunda alanın Eskişehir Halkının kullanımına açık meydan olarak düzenlenmesi fikri ortaya çıkmıştır. Eskişehir Valiliği de alanla ilişkin proje temin etmek üzere işe koyulmuş ve bir proje elde edilmiştir. Proje için gerçekleştirilen tanıtım toplantısına şubemiz Yönetim Kurulu davet edilmiştir.İlgili toplantıda bu tür kentsel projelerin elde edilme biçimi tartışılmış ve alanla ilgili olarak Mimari Proje yarışması açılması teklifinde bulunulmuştur. Konuyla ilgili olarak valilikle düzenlenen toplantılar sonucunda yarışma şartnamesi çalışmalarına başlanmıĢtır. 23Nisan 2014 tarihinde şubemiz toplantı salonunda Yönetim kurulu Üyeleri, Jüri Üyeleri, Danışman Jüri Üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiĢtir. Toplantı sonucunda yarışma şartnamesi ve yarışma takvimi karara bağlanmış ve 7 Mayıs 2014 tarihinde ilan edilmesine karar verilmiştir. Jüride Mimar Kenan GÜVENÇ, Mimar Recep ÜSTÜN, Mimar Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN, Mimar Doç. Dr. Ayşen ÖZTÜRK, Mimar Sinan OMACAN, Peyzaj Mimarı Dr. Oktan NALBANTOĞLU, şehir ve Bölge Plancısı Yrd. Doç. Dr. Semih Halil EMÜR yer almıştır. Yarışmanın amacı Yönetim Kurulu ve Jüri Üyeleri ortak kararıyla kamuoyuna aşağıdaki şekilde deklare edilmiştir; “Kentler, binlerce yıldır sürekli devinen ve değişen yaşamın sosyal, kültürel ve tarihsel mekânı olarak sürekli bir inşa süreci içindedir. Kentin hayatında mevcut yapılı fiziki çevre ile gelecekteki kentsel oluşumlar ve dinamikler arasındaki diyalektik ilişkilenmeler bir yandan sorunlar üretirken öte yandan kent hayatının devinimini sağlayan temel etkenler haline gelmektedir. Bu yarışmanın amacı, yerel mekansal ve zamansal dinamiklerin kent üzerinde öngördüğü değişim ve dönüşümün sosyal ve kültürel bir konsensüs içinde tartışma ortamını oluşturmaktır. Hızla kentlileşen ve nüfusun ezici bir çoğunluğunun artık kentlerde yaşadığı ülkemizin, yaşam dinamikleri de orantılı olarak farklılaşmakta ve yeni şekillenmelere uğramaktadır. Kentlerdeki sosyal ilişkilenme örüntüleri günbegün alışagelmedik yeni kalıplar keşfetmekte, ya da var olanları yeniden biçimlendirmektedir. Eskişehir kenti, Türkiye’nin kent tarihinde ulusal sanayinin gelişim çabalarıyla öne çıkmıştır. Kent mekânının tarihsel derinliğine 2000’li yıllardan beri eklemlenen üniversite kenti karakteri de Eskişehir’i zengin, sıcak ve rafine bir kent kimliğine büründürmüştür. Ayrıca Eskişehir kent kimliğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Eskişehirspor, kentin futbol ile olan ilişkisi özelinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde ve gelecekteki kentsel taleplere cevap verebilme potansiyelini yitirdiği düşüncesiyle Eskişehir kent merkezinde 1964 yılından bu yana var olan mevcut stadyumun merkezi otorite tarafından kent dışına taşınması kararlaştırılmıştır. Merkezdeki mevcut stadyumun taşınması ile boşalacak alana ne yapılacağı, Eskişehir Valiliği aracılığı ile kentte tartışmaya açılmış ve bu alanın değerlendirilmesi ile ilgili ön çalışmalar başlatılmıştır. Yaşamın bu çeşitlenmiş olanaklılığına yeni ufuklar açacak mekânsal hareketlenmeleri kaynağında yakalamak için, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi “meteorik boşluk - Eskişehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor” başlığı adı altında taşınacak olan Eskişehir Atatürk Stadyumu alanında yeni fikirleri tartışmaya açacak tasarımları elde etmek ve Güzel Sanatları teşvik etmek için bu fikir yarışmasını düzenlemiştir.”