Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 24.12.2010

Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Eskişehir Şubesi Ortaklığı ile Düzenlenen Kültürel Mirasın Korunması ve Kent Gelişimi Konulu Çalıştay-24.12.2010

Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Eskişehir Şubesi ortaklığı ile düzenlenen “Kültürel Mirasın Korunması ve Kent Gelişimi” konulu çalıştay ve panel 24-25 Aralık 2010 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleşti.

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Eskişehir Şubesi ortaklığı ile düzenlenen etkinliğin ilk günkü programında tematik sunumlar yer aldı. Bu süreçte Kemal Nalbant “Endüstri Mirası ve Bazı Proje Çalışmaları” , Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Hülya Çopuroğlu . “Eskişehir’in Kültürel ve Doğal Değerleri”, Emre Madran ise “Yerel Yönetim / Koruma Bölge Kurulu/ Meslek Odaları İlişkileri” üzerine birer bildiri sundular. Daha sonra başlayan Çalıştay’da, bu üç kurumun ilişkileri ele alındı ve katılımcılar görüş ve değerlendirmelerini dile getirdiler.

Etkinliğin ikinci günü, TMMOB Mimarlar Odası, Eskişehir Şubesi Başkanı Ömer Sıkıer’in açış konuşması ile başladı. Daha sonra söz alan TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, etkinliğin temalarının yanı sıra, koruma/kentsel gelişmenin değişik yönlerine değindi. Bu konuşmalardan sonra Emre Madran’ın yönetiminde, panelistler; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Ali Ulu, Eskişehir Koruma Bölge Kurulu Başkanı Necdet Beşbaş ve TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 2. Başkanı Mehmet Gürel, temalarla ilgili değerlendirmeler yaptılar ve çeşitli öneriler sundular.

Eskişehir’in Odunpazarı İlçesindeki tarihsel / geleneksel “Odunpazarı Mahallesi”nin ve Tepebaşı İlçe sınırları içinde yer alan endüstri mirası niteliğindeki Fabrikalar Bölgesi’nin odağında olduğu konuşmalarda, panelistler , toplantıda bulunan mimar meslekdaşlarımız ve değişik mesleklerden katılımcılar bu kentsel ve endüstriyel mirasın kentsel gelişmeyle olan ilişkisine sık sık değindiler ve yararlı değerlendirmelerde bulundular.