Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 14.11.2013

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı VII-14/15.11.2013

Mimarlık ve Eğitim Kurultayları 2001 yılından başlayarak iki yıl arayla gerçekleştirilmiş ve kazanımlarını mimarlık gündemine taşımıştır. Kurultaylarda mimarlık eğitiminin ve mimarlığın sorunları biçimlenim, yeniden yapılanma, süreklilik, değişim, yetki ve sorumluluk, gelişim ve çeşitlenme temelinde ele alınmış; meslek ortamı ve üniversiteler arasında işbirliği sağlanarak çözüm aranmıştır.

On yılı aşkın deneyim ve birikimi ile 2011 yılında Mimarlık Eyleminin Gelişimi ve Çeşitlenmesi teması ile altıncısı düzenlenen Kurultayda; mimarlık eğitiminde yaşanan çeşitlenme sonucu gündeme gelen yeniden yapılanma süreci, mimarlık hizmetinin serbest dolaşımı ve sonucunda mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması; mesleki haklar ve örgütlenme ile ilgili getirilen yasal düzenlemeler tartışılmıştır.

Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarının yedincisi ise 14-15 Kasım 2013 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir`de gerçekleştirilmiştir. Geçmiş Kurultayların deneyimi ışığında yeni dönem Mimarlık ve Eğitim Kurultayı gündemi ve beklenen kazanımlar değerlendirilmiş ve Kurultay teması; "Mimarlık Eğitim ve Meslek Alanında Bütünleşme ve Dayanışma" olarak belirlenmiştir. Kurultay Çalışma Gruplarınca; ilkesel olarak bütünü kapsayan ancak çalışma alanlarında tartışma ve değerlendirme ortamını sağlayan programların oluşturulması benimsenmiştir. Bu çerçevede "Eğitimde Bütünleşme ve Dayanışma", "Staj ve Mimarlık Eğitim Alanında Bütünleşme" ve "Mimarlık Öğrencileri Arasında Bütünleşme ve Dayanışma" alt başlıklar altında hazırlıklar sürdürülmüş ve sonuçlar Kurultay ortamı ile paylaşmıştır.