Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 23.10.2012

Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası Yöneticileri ve Belediyelerin Temsilcileri ile Çatı Katı Uygulamaları Ön Görüşme Toplantısı-23.10.2012

MİMARLAR ODASI, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİCİLERİ VE BELEDİYELERİN TEMSİLCĠLERİ İLE TOPLANTI 23.10.2012 Eskiiehir İmar Yönetmeliği‟nde yapılan değişiklikle çatı katlarında kullanım alanının büyümesi ve Yönetmeliğe giren çatı kesitinin uygulama şartları hakkında İnŞaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası‟nın öncülüğünde Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar müdürlüğü personelleri ile toplantı yapıldı. Çatı uygulamalarına yeni getirilmiş olan “Mansard Çatı” kavramının ve yeni geliştirilmiş olan çatı sistem kesitinin uygulama şartları üzerine var olan belirsizlikler tespit edildi.Yapılan toplantıda; değiştirilen maddelerin kent üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkileri ile çözüm önerileri tartışılmış, durum değerlendirmesi yapılmıştır.