Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 25.08.2015

Eskişehir 1/25000 Nazım İmar Plan Çalışması Bilgilendirme Toplantısı-25.08.2015

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince İstanbul Teknik Üniversitesi‟nde görevli Öğretim Üyelerine hazırlatılan Eskişehir 1/25000 Nazım İmar Planı toplantısı şubemizde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışmayı yürüten Öğretim Üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyesi temsilcileri, Meslek Odası temsilcileri ve şubemiz Yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Toplantıda yürütülen çalışmalar hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Bilhassa konuyla ilgili olarak şubemiz görüşü talep edildi. Toplantıya katılan üyelerimizce Nazım İmar Planı hakkında görüş ve öneriler Çalışma Grubu ile paylaşıldı.

    İlgili Görseller