Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 25.10.2017

Eskişehir İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine Mimarlar Odası Eskişehir Şubesinin itirazı

Alpu Termik Santraline ilişkin hazırlanan Eskişehir İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine Mimarlar Odası Eskişehir Şubesinin itirazı ektedir.