Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 03.01.2018

E-Defter Kullanan Üyelerimizin Büro Tescil Başvuruları

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ kapsamında üyelerimizin yapmış olduğu ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında, 7. Madde’nin (c) bendi gereğince “Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisi…” evrakı için, e-defter/ e-beyanname sistemine yeni başvuru yapmış olan üyelerimiz sistem üzerinden muadil belge elde edemedikleri için sorunlar  yaşanmaktadır.

 

Buna mukabil, üyelerimizin sistem üzerinden E-Defter Beratı almaları halinde, bu evrak muadil olarak kabul edilecektir. Fakat, E-Defter Beratı üzerinde ‘Ana Faaliyet Kodu’ bulunmaması sebebiyle, üyenin ibraz ettiği ‘Vergi Levhası’ üzerinden’ bu bilgi kontrol edilecektir.

 

Sistem üzerinden henüz ‘E-Defter Beratı’ veya onaylı başkaca muadil bir belge alamayan üyelerimizin (Beyanname Sistemi Dilekçesi belge olarak kabul edilmeyecektir) vergi dairelerine başvurarak, ‘İş Adresi’, ‘İşi / Mesleği’, ‘Vergi Dairesi’, ‘Vergi no.’, ‘Defter Türü’ bilgilerinin üzerinde bulunduğu ‘Mükellefiyet/Faaliyet’ yazısı almaları gerekmektedir. Bu belgeler geçici olarak kabul edilecek olup, daha sonra üyelerimizden sistem onaylı belge istenecek ve dosyalarına işlenecektir.

 

‘Mükellefiyet yazısı, ‘Gelir İdaresi Başkanlığı - İnternet Vergi Dairesi’ üzerinden ‘Dilekçeler’ kısmına giriş yapılarak da elde edilebilmektedir.

 

Başvuru esnasında üyelerimizin ibraz ettiği tüm elektronik belgeler, -fotokopinin yanısıra- ‘PDF’ formatında da istenecek ve dosyalanacaktır.