Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 9.6.2017

Danfoss Eğitimi - Enerji Verimliliği: Binalar ve Kentler Seminer Serisi Eğitim 1-09.06.2017

Birleşmiş Milletler 2011 yılında Herkes için sürdürülebilir Enerji ( Sustainable Energy for ALL-SE4ALL) girişimini oluşturdu. Bu girişimin alt platformu olan `Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi Projesi (BEA)`  ise binalarda enerji verimliliğini arttırarak daha sağlıklı ve yaşanabilir şehirler oluşturmayı hedefleyen çalışmalar yürütmektedir. Eskişehir, Kapsamlı Teknik Destek alacak şehir olarak seçilerek Haziran 2016 yılında uluslararası BEA ağına dahil oldu ve şehrin ihtiyaçlarına göre binalarda enerji verimliliği planını ve hedeflerini geliştirme çabalarına başladı. BEA Eskişehir Projesi kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi lider şehir kurumu olarak proje teknik danışmanı WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile birlikte politika planlama, tasarım ve uygulama konusunda faaliyetlerde bulunacaktır.(http://buildingefficiencyaccelerator.org)

Proje süresince Eskişehir`de mesleki teknik kapasitenin güçlendirilmesi için bina verimliliği ile ilgili farklı tematik konularda eğitimler düzenlenecektir.Bu eğitimlerin ilki Danimarka`nın bölgesel ısıtma sistemlerinde öncü kuruluşlardan Danfoss uzmanları tarafından verilecek 3 saatlik ücretsiz teknik eğitimdir.

Tarih: 9 Haziran 2017 Cuma
Saat: 09:00-12:00

Yer: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi 
İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Cad. no:40 kat:5

Eğitmenler: 
Dmitry Bochkalov- Danfoss Global İş Geliştirme Direktörü, Danfoss
Murat Necati Erdoğan -Danfoss Türkiye Isıtma Çözümleri İş Geliştirme Müdürü
Sencer Erten - DanfossTürkiye Teknik ve Servis Müdürü