Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 06.03.2014

TMMOB’A BAĞLI MİMARLAR ODASI, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI VE ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR TEMSİLCİLERİ ESKİŞEHİR KENTİNDE YAPILACAK PROJELER İÇİN BİRARADA

Türk Mühendis ve Mimar Odalarının Eskişehir Temsilcileri; Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası yeni dönem yönetimleri, kentte yapılan ve yapılması öngörülen projeleri tartışmak ve ortak söylem üretmek için bir araya geldi.

Ülkemizde hızlı kentleşme, kentsel dönüşüm uygulamaları ve kent gerçeklerine uymayan yeni imar düzenlemeleri, kentlerimizin kimliğini ve hafızasını hızla yok etmektedir. Gerek Selçuklu-Osmanlı mimarisinin, gerekse Çağdaş Batı mimarisinin yerin dokusuna uymayan taklitleri, şehirlerimizin dokusunu ve kimliğini hızla bozmaktadır.

Eskişehir kent merkezi de, sonu bilinemeyen birçok yeni yapılaşma faaliyeti içerisindedir. Kent kimliğinde önemli yeri olan; Süleyman Çakır Lisesi temsil ettiği dönem belgelenemeden hızla yıkılmış, yerine hangi ölçekte ve programda yapı yapılacağı ve hangi emsal değerinin uygulanacağı, ne ilgili meslek odalarında ne de üniversitelerin ilgili bölümlerinde tartışılabilmiştir.

Eskişehir Kent Stadyumunun yerinin "Kent Meydanı" olarak kullanımı gündeme gelmiş, tartışmalar sonucunda nasıl bir projenin uygulanacağı, bir bilinmeyen olarak kaderini beklemektedir. Stadyumun taşınma kararı ile birlikte, bu alanda yer alan ve yıllardır kente hizmet eden; binlerce öğrencinin spor yaptığı, Kapalı Spor Salonu ve Yüzme havuzunun akıbeti de bilinmemektedir.

Yine kente mal olmuş önemli bir yapı olan Kılıçoğlu Sineması, yıkım kararı ile tüm kamuoyunu şaşırtarak hızla dönüşüme hazırlanmaktadır. Gelecekte de bu tip kritik kamusal alanlar "Okullar Bölgesi", "Şeker Fabrikası", "Kent içerisindeki Küçük Sanayi Alanları", "Merkez Kütüphanesi" vb. tartışılması gereken önemli konular içerisinde yer almaktadır.

Eskişehir`i yöneten yerel ve merkezi kurum temsilcilerinin, şehir ile ilgili tasarladıkları projeleri; bireysel-kararlarla değil, ilgili meslek odaları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin katılımıyla, ortak bir akıllagerçekleştirmelidir. Bu anlamda; Eskişehir‘in tarihinde, hafızasında ve kimliğinde yer edinmiş olan yapıların yenilenmesi, iyileştirilmesi ve sağlıklı hale getirilmesi konusunda tüm yerel ve merkezi kurumların temsilcilerini, şehrimizde bulunan meslek odalarıyla ve üniversitelerle işbirliği yapmaya davet ediyoruz.  

 

Kentsel tasarım, mimarlık, çevre düzenleme vb. tasarımsal konularda tartışmanın en iyi aracı;gelişmiş demokrasilerde yarışma yoluyla projelerin istenilen ölçekte elde edilmesidir. Yarışma jürisi ilgili meslek grupları, yerel yönetimler ve üniversitenin ilgili bölümlerinden konusunda uzman araştırmacıları içererek, kentte yüksek temsiliyet gücüne sahip olmalıdır.

Tek bir görüşün değil, farklı ve yenilikçi birçok görüşün tartışıldığı yarışma ortamları, kent ve kentliyi de bilgilendirerek "dönüşüm ve yapılaşma sürecini ülkenin ve kentin geneline yaymayı" hedeflemelidir.

 Kentin yeni tarihsel sürecinde yer alacak ve kentliye sunulacak her bir kamu projesi, iş bitirme telaşına getirilmeyecek kadar kentli için ÖNEMLİDİR. Bu bakışla üretilecek her projenin; kent ve kentli tarafından tartışılarak çözüm arayışı, "Kentli Olma Bilinci"ni de yükseltecektir.

 

 

TMMOB Mimarlar Odası

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

TMMOB Makine Mühendisleri Odası

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası