Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 30.07.2018

Paçva Taş Mektep Yaz Kampı Tamamlandı

Mimarlar köy okullarını yaşatmaya devam ediyor

Paçva Taş Mektep Yaz Kampı  yaşam mimarlığını büyütüyor

Mimarlar Odası Şubeleri, mimarlık ve diğer disiplinlerden katılan öğrenciler ile birlikte boşaltılan köy okullarının yeniden işlevlendirilmesi yöre halkı ile birlikte öğrenci kampları düzenleyerek projelendirme ve onarım süreçlerini hayata geçiriyorlar. TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, Ankara Şubesi, Antalya Şubesi, Balıkesir Şubesi, Bursa Şubesi, Diyarbakır Şubesi, Eskişehir Gaziantep Şubesi, Hatay Şubesi, Kocaeli Şubesi, Mersin Şubesi, Samsun Şubesi, Trabzon Şubesi, Van Şubesi tarafından Rize Fındıklı`da Paçva Taş Mektep Yaz Kampı gerçekleştirildi. 1939 yılında yapılan ve 1993 te boşaltılan atıl durumda olan Paçva Taş Mektep onarımının projelendirilmesi, Karadeniz mimarlığı, kırsal alanda yapım teknikleri ve doğal varlıklarımızın korunması, yörenin kültürünü tanıma, deneyimlemeye yönelik geziler, etkinlik ve söyleşilerle alternatif bir yaşam mimarlığını hedeflemektedir. Yöre halkının büyük ilgi gösterdiği ve öğrencilerin evlerde ağırlandığı kampta, akademisyenler, milletvekilleri, televizyoncular, meslek örgütü temsilcileri de yaptıkları sunumlarla ve söyleşilerle büyük katkı sağladı.


TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, Ankara Şubesi, Antalya Şubesi, Balıkesir Şubesi, Bursa Şubesi, Diyarbakır Şubesi, Eskişehir Gaziantep Şubesi, Hatay Şubesi, Kocaeli Şubesi, Mersin Şubesi, Samsun Şubesi, Trabzon Şubesi, Van Şubesi, mimarlık öğrencilerinin deneyimleme yoluyla mimarlığı paylaşmaları kapsamında, taşımalı eğitimden kaynaklı boşaltılan köy okullarının katılımcı bir yöntemle yeniden işlevlendirilmesi için Rize Fındıklı`da "Paçva Taş Mektep" Mimarlık öğrencileri yaz kampı düzenledi.


Mimarlar Odası Şubelerinin önceki yıllarda onardığı Fındıklı Gürsü Taş Mektep`ten sonra ikinci okul olan Paçva Taş Mektep, Gürsu Taş Mektep inisiyatifi ve Yenimahalle Muhtarlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleşti.Yaz kampı birlikte horonların çekildiği, imece yöntemiyle onarımların başladığı, projelendirme ve işlevlendirme süreci halkı katılımı ile geliştirildi.


"Yaz kampında söyleşiler yapıldı horonlar çekildi, imece yönetimiyle onarım başladı."


"Paçva`da bilimsel bilgi ile hayatın gerçekliği masaya yatırıldı"


Paçva Taş Mektep kampı aynı zamanda bilgi birikiminin ve güncel tartışmalarında paylaşıldığı bir üretim mekanı haline geldi. "Kültürel Mirasın Korunması" Ülkemizin Tarım Politikalarının Karadeniz Tarımına Etkileri ve Gıda Egemenliği" Mimarlık Eğitimi ve Köy Enstitüleri,"Kırsal Alan Mimarisi ve Yapım Teknikleri,", kamp süresince yapılan ve halkında katılımı ile gerçekleşen etkinliklerdi. Bu etkinliklerde Tütün Sen Başkanı Adnan Çobanoğlu, Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem, Ziraat Mühendisi ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara milletvekili Yıldırım Kaya, akademisyenler Tonguç Akış, Esra Lakot Alemdağ, Cansen Kılıççöte, Aydan Yılmaz, Mustafa Reşat Sümerkan ve Mustafa Artar katılarak deneyim aktarımı gerçekleştirdiler.