Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 24.12.2018

Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni ve Gala Yemeği

14. Dönem Yönetim Kurulu adına hepiniz hoş geldiniz. 10 aydır yürütmekte olduğumuz bu görevde, değerli Yönetim Kurulu arkadaşlarımla birlikte meslektaşımıza, mesleğimiz adına elimizden gelen tüm katkıyı vermeye çalıştık. Mesleki gelişim programı dahilinde meslektaşlarımız ve meslektaş adaylarımıza çeşitli eğitimler düzenledik, sertifikalar verdik. Şehrimizde mesleğimizle ilgili diğer paydaş kuruluşlarla, üyelerimizin problemleri konusunda gerekli görüşmeler yapılıp ortak kararlar alınması sağlanmıştır. Mevzuat çalışmalarında gerek Eskişehir, gerek Bakanlık ölçeğinde mesleğimiz ve şehrimiz adına sizlerden aldığımız görüşler doğrultusunda bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Ücretli çalışan meslektaşlarımız adına, TMMOB’nin her yıl belirlediği asgari ücreti alabilmeleri için daha önce iptal edilmiş olan TMMOB-SGK protokolünün tekrar hayata geçirilmesi bakımından SGK ile yazışmalar yapılarak bu konunun tekrar gündeme gelmesi sağlanmıştır. Şehrimizde ki iki Üniversitede bulunan Mimarlık Bölümleri ve öğrenciler ile Odamızın daha aktif çalışmalar üretmesi için çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Bunun sonucunda da öğrenci üye sayımız yaklaşık yüzde yüz artırılmıştır. Yeni kurulan - aslında Anadolu Üniversitemizden kopartılan - Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hazırladığı, 24-28 Ocak 2019’da Antalya Olimpos’ta gerçekleşecek olan “Tasarım Günleri” organizasyonuna her yönden katkı verilmiştir. Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde ise Türkiye’deki 10 Mimarlık Fakültesi ile birlikte yaptıkları çalıştayın kitap haline getirilmesi için gereken destek verilmiştir. Çocuk ve mimarlık konsepti üzerinden daha önce yapılan çalışmaların devamı niteliğinde sokak şenliklerimiz ve mesleğimizin yeni kuşaklara anlatılması doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Genel Merkezimizin düzenlediği tüm toplantılara katılım sağlanmış, Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi olarak görüşlerimiz, temennilerimiz, isteklerimiz Tüm Şubeler bazında değerlendirmeye sunulmuştur. Mimarlar Odası Şubelerinin yurt içinde düzenlediği çeşitli sosyal ve kültürel projelere katkı ve katılım sağlanmıştır. Mimarlar Odası Genel Merkez tarafından 14-15.12.2018’de Ankara’da yapılan 46. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı’nda gereken temsiliyet sağlanmış, Şube olarak görüşlerimiz bildirilmiştir. Çok dolu ve verimli geçen Danışma Kurulu Toplantısı hakkında kısa zamanda bir Üye Bilgilendirme Buluşması gerçekleştirilecektir.