Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 2.10.2015

3. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu-02.10.2015

III. ULUSAL MİMARİ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU,

TMMOB Mimarlar Odası ve şubemiz katkılarıyla 3. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu 2-3 Ekim tarihlerinde Odunpazarı Kurşunlu Külliyesinde düzenlendi. Koruma alanında faaliyet gösteren meslektaŞlarımızın ve bu alanda çalıŞmalar yürüten akademisyenlerin katılımıyla gerçekleŞtirildi. Kültür varlıklarının korunması üzerine kapsamlı bir tartışma gerçekleştirildi. Sempozyuma aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu gibi çeşitli kurumlardan temsilciler katıldılar. 2 gün süren sempozyumda toplam 6 oturumda katılımcılar tarafından yürürlükte olan kanunlara ve projelendirilerek uygulamaları gerçekleştirilen projelere ait sunumlar yapıldı. Sempozyum esnasında Türkiye‟de hazırlanmış çeşitli projelerin poster sunumları ve sergisine yer verildi. Sempozyuma oldukça yoğun katılım gerçekleşti.
T