Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 24.01.2020

TMMOB MİMARLAR ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI 24 OCAK 2020

TMMOB MİMARLAR ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

24 OCAK 2020

Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi olarak 7 Ocak 2020 tarihinde kar yağışına dayanamayan stadyum çatısının çökme tehlikesi nedeniyle yapının kullanılamaz hale gelmesi hepimizi çok üzmüştür.

Sizler de bilirsiniz ki eski Atatürk Stadyumu kent merkezinde, ulaşım ağlarının ortasında ve zaman içinde kentle kurduğu ilişkiler üzerinden kentin tarihi belleği haline gelmiş bir yapıydı.

Ne yazık ki bizler için çok önemli olan bu yapı ve beraberinde kentte oluşturduğu tarih ve kültür kavramları hiç acımadan ortadan kaldırıldı. Bu süreçte biz meslek odaları tüm konulardan uzak tutulduk. Hem yeni stadyum hem de eski stadyum yerine yapılacak düzenlemeler için yaptığımız çalışmalar dikkate alınmadı. Bizler tarafından yapılmış olan birçok çalışma olmasına rağmen meslek odalarını tüm bu süreçlerden uzak tutan sayın yetkililer stadyum tasarım ve yapım işini TOKİ aracılığıyla gerçekleştirdiler.

Yaşanan olay sonrası inşaatı yapan kurum tarafından yapılan açıklama “olumsuz hava koşulları gerçekleştiği ve incelemelerin devam ettiği” şeklinde olmuştur. Olumsuz hava koşullarından kasıt nedir? Evlerimizde ve kentimizde bulunan diğer yapılarda herhangi bir ağır hasara neden olmayan bir hava koşulunun, olası bir afet anında bizlerin toplanma ve korunma ihtiyacının karşılanması gereken bir yapıda ağır hasar vermiş olması düşündürücüdür.

Biz mimarlar olarak stadyum özelinde yaşadığımız bu sorunun en büyük sebeplerinden birisinin mevzuat kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz. İmar Kanunu 26. Maddesi gereği tüm kamu yapıları sadece mimari avan projeler incelenerek, statik, mekanik, elektrik veya zemin değerleri ile ilgili hiçbir incelemeye tabi tutulmadan inşaat ruhsatı almaktadır. Yapım aşamasında denetimin gerektiği gibi sağlanamamış olması ise yaşanan bu olayda gözler önündedir.

Kent kültürümüz içinde önemli bir yere sahip olan Eskişehir Sporun ise maçlarında ev sahipliği yapamayacak olması ve durumdan kaynaklı maddi-manevi kayıplar hepimizi çok üzmüştür. Tek tesellimiz can kaybımızın olmamasıdır.

Meslek Örgütlerinin tasarım, yapım ve denetim süreçlerine dahil edilmediği ve denetim mekanizmalarını doğru çalışmadığı bu düzende daha çok sorunla karşılaşılacağı açıktır.                                                     TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi

                                           15. Dönem Yönetim Kurulu Adına

         Şube Başkanı

                           Didar Duygu ALTUNTAŞ