Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 13.12.2016

Mimar Ömer YILMAZ-Yarışmayla Yap Konulu Söyleşi-13.12.2016

2.2016Mimari Tasarım Yarışmaları; kenti doğrudan etkileyen kamusal mekânların tasarımlarını adreslere ihale etmek yerine, demokratik, katılıma dayalı, yenilikçi ve tartışılabilir bir platformda elde etmek için kullanılan bir araç ve süreçtir. “Neden yarışmayla yapılsın” diyenler olacaktır. Yarışmalar, bir projeyi elde etmenin tek değil, fakat şüphesiz en doğru yoludur. şeffaflık içeren, ekonomik olarak özgün işlere yönelten, kurallara uygun ve kaliteli projelerin elde edilmesi sürecini desteklemesi dolayısı ile en uygun mimari proje elde etme yöntemidir ve bu yöntemi tercih etmiş olunması kamuya ve mimarlık mesleğine olumlu katkıları vardır. kamu yararını en iyi gözetir, Çünkü yarışmalar; serbest bir rekabet ortamında gerçekleşir, en azından hassasiyetimiz ve inancımız o yöndedir.

ÖZGÜNLÜK İLKESİ ÇALIŞMA PRENSİBİDİR; Yarışma şartnamelerinin ilk paragraflarında belirtildiği gibi fikir sanat haklarını koruma ve özgünlük ilkesini korunmalıdır. Her şey gibi mimarlık da teknoloji ile birlikte küreselleşmeye başladı. Özellikle mimari ya da sanatsal tasarımları yayınlayabileceğimiz platformların sayısı hızla artıyor. Bir de buna hızla artan mimar popülasyonunu eklediğimizde tasarım alanında fazlaca kaçacak yer kalmadığının farkındayız. Doğal olarak jüri üyelerinin bütün bir mimarlık ortamına hâkim olması beklenemez, hassasiyetle irdelenmesi gerektiğine inanmaktayız ki, talihsiz eşleşmeler yaşandığında . tasarım kurgusu birbirine yakın olduğunda mimarlar olarak ne yapmalıyız ?

ŞARTNAMELER; tüm yarışmacılar için eşit koşulları sağlama ilkesi benimsemesi gerekmektedir. haksız rekabete sebep olmamalıdır. Eğer şartnameye uyulmayacak ise, tasarımı doğrudan etkileyen kesin ifadeler kullanılmasının amacı nedir? jüri tasarım yarışmalarında esnek davranma inisiyatifi kullansa da, şartname ve eklerine riayet eden, bu tür verileri dikkate alan tasarımcılar da yarışmalara katılmaktadır. Jürinin inisiyatif kullanamaması haksız rekabete yol açmakta mıdır ?

Yarışmalarda; yoğun katılımların değerlendirme süreçlerini ağırlaştırdığı ve zorlaştırdığı aşikârdır. Projelerin elenmesine hangi kriterler göz önünde bulundurularak karar verildiği, jürinin bu projeleri ne kadar sürede okuduğu , Bu projelerin tamamı aynı nitelikte midir? Bu kadar fazla sayıda proje üzerinde hemfikir olunması için ne kadar süre ayrılması gerekir ?

Yarışmalar her şeyin ötesinde EMEK işidir. Yarışmayı organize edenlerin ve yarışmada görev alan meslektaşlarımızın göz ardı etmemesi gereken en önemli hususun bu olduğu kanaatindeyiz.