• TMMOB Eskişehir
  • TMMOB Etkinlikleri
  • 18.01.2013

TMMOB'ye Sahip Çıkıyoruz Yürüyüşü-18.01.2013

Ülkemize, Geleceğimize, Meslek Odalarımıza SAHİP ÇIKIYORUZ! Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin susturulması, etkisizleştirilmesi ve teslim alınmasını hedefleyen, yaşam alanlarını yok eden, dereleri ve kıyıları yağmalayan, tüm ülkeyi rantsal şantiyeye çeviren, yapı üretim ve denetim sürecini tekelleştirerek meslek mensubu olmayanların eline teslim eden torba yasa taslağına karşı mücadele meşalelerimizi Eskişehir‟de yakmış bulunuyoruz. Daha önce başlatmış olduğumuz imza kampanyasına destek veren ve bu gün burada mücadele yürüyüşümüzde “Ülkemize, Geleceğimize ve Meslek Odalarımıza Sahip Çıkıyoruz” pankartı arkasında bizim yanımızda yer alan meslektaşlarımıza, meslek örgütlerine, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere ve Eskişehir halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türk Mühendis

    İlgili Görseller