• TMMOB Eskişehir
  • TMMOB Etkinlikleri
  • 09.02.2013

Meslek Odaları Neden Hedefte Paneli

Eskişehir Akademik Odalar Birliği tarafından düzenlenen panel Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve ardından Eskişehir Baro Başkanı Av. Rıza Öztekin`in açılış konuşmalarını yaptıkları paneli, Eskişehir Serbest Muhasebeciler Odası Başkanı İlker Özokçu yönetti. Panele, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konsey Başkanı Prof Dr Özdemir Aktan ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof Dr Metin Özuğurlu konuşmacı olarak katıldılar. Panele birçok meslek odası, sivil toplum örgütü ve siyasin partinin yönetici ve üyelerinin yanı sıra Eskişehir halkının da katılımı yoğun oldu. Panelde Eskişehir Milletvekili Av. Kazım Kurt da dinleyici olarak katılanlar arasındaydı. Panelistlere plaketlerini Eskişehir Akademik Odalar Birliği dönem sözcülüğünü yürüten odaların temsilcileri takdim ettiler.


    İlgili Görseller