• TMMOB Eskişehir
  • TMMOB Etkinlikleri
  • 3.6.2017

KIYI BÖLGELERİNDE MİMARLIK: Doğal Mirasımız Edremit Körfezi ve Ayvalık tehdit altında!

KIYI BÖLGELERİNDE MİMARLIK PANELİ AYVALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ülkemizde uygulanmakta olan tabiat varlıkları, koruma alanları, ormanlar, kıyılar, milli parklar ve doğal sit alanlarına dair merkezi-yerel yönetim koruma politikaları ve uygulamalarını tartışmak; sorgulamak, koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, 03 Haziran 2017 tarihinde Balıkesir Ayvalık’ta “Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Doğal Mirasımız Edremit Körfezi Ve Ayvalık Tehdit Altında” Paneli gerçekleştirildi.

2011 yılından bugüne koruma mevzuatında var olan güvenceleri de ortadan kaldırılarak yeni bir süreç başlatan yasal düzenlemelerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğal sit alanlarının yeniden tanımlanmasına dair çalışmalar yapılmıştır. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” ile doğal alanların daraltılarak yapılaşmaya açılmasını öngören çalışmalar Muğla’nın ardından Balıkesir’de de yapılmış ve “Balıkesir İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” ile Ayvalık ve çevresinde doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi yoluyla koruma statülerinde, sınırlarında ve tanımlarında değişiklikler öngören; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı; Cunda da dahil olmak üzere mutlak koruma statüsündeki adaları yapılaşmaya açan planlar açıklanmıştır.

Bilim insanları, akademisyenler, basın ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yerel yönetimler, ilgili tüm kesimlerin ve kurumların katılımıyla gerçekleştirilen panelde konuşmacılar; Ayvalık kentinin tarihsel gelişimi, bölgede yer alan doğal sitler ve koruma alanları, doğal alanların korunmasında ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, koruma hukuku ve yargı süreçleri ile çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan planların detayları hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

Panelin ardından Mimarlar Odası, kent ve çevre kuruluşları ve duyarlı toplum kesimleri ile birlikte Dünya Çevre Günü’nde kamuoyuyla paylaşılmak üzere bildiri yayınlanması benimsenmiştir. Yayımlanan bildiri ile; doğal sit alanlarını ve çevreyi yapılaşmaya açarak ticari meta haline getiren; katılımcı süreci dışlayan Bakanlık çalışmalarının kamuoyunun değerlendirmesine sunulması, çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının durdurulması; katılımcı, bilimsel şehircilik ve planlama süreçlerine bağlı kararların hayata geçirilmesi için çağrı yapılmıştır.


TMMOB MİMARLAR ODASI