ÖDENTİ VE BELGELER

2021 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ


.     İlk kayıt ödentisi                                                     100,- TL
.     Yıllık üyelik ödentisi (12 x 32,5-TL)                        390,- TL
.     Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi          3.600,- TL
.     Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi               3.600,- TL
.     Büro Tescil Belgesi ücret                                        900,- TL
.     SM / SMB mühürü ücreti                                        125,- TL
.     Kimlik kartı yenileme ücreti                                     50,- TL
.     Üye tanıtım belgesi ücreti                                       50,- TL
.     Şantiye şefliği belgesi ücreti                                   100,- TL;
.     Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                           100,- TL

Mimari proje mesleki denetim bedelinin tüm birimlerimizde proje
bakımından farklılaştırmaya gidilmeksizin maktuen 300 TL olarak devam
ettirilmesine karar verilmiştir.