ÖDENTİ VE BELGELER

2017 YILI ÖDENTİLER

İlk kayıt ödentisi                                                         50,- TL
Yıllık üyelik ödentisi                                                   264,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi         1.800,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi               1.800,- TL
Büro Tescil Belgesi ücret                                           500,- TL
Kimlik kartı yenileme ücreti                                      25,- TL
Üye tanıtım belgesi ücreti                                         30,- TL
Şantiye Şefliği Belgesi ücreti                                     50,- TL
Fenni Mesul Belgesi ücreti                                        50,- TL
SM/SMB Mühürü Ücret                                             100,- TL