BÜRO TESCİL İLK KAYIT ŞARTLARI

2020 Yılı Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Yenilemeleri OCAK ayından itibaren başlayacak olup;


Serbest Büro Sahibi Üyelerin “İlk Büro Tescil Başvurusu” İçin İstenen Evrak

Mükellefiyet/Faaliyet” yazısı

(E-Defter Kullanan Üyelerimiz;”Mükellefiyet/Faaliyet” yazısını,”Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi” üzerinden “Dilekçeler” kısmına giriş yaparak elde edebilirler.)

Vergi levhası fotokopisi

2020 yılı aidatı (360.-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (750-TL) ve mühür başvuru ücreti (125.-TL)

İşyeri adresi gösterir fatura/kira kontratı

Yoklama Fişi

Serbest Büro Sahibi Üyelerin “Kayıt Yenilemelerinde” İstenen Evrak

Mükellefiyet/Faaliyet” yazısı

(E-Defter Kullanan Üyelerimiz;”Mükellefiyet/Faaliyet” yazısını,”Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi” üzerinden “Dilekçeler” kısmına giriş yaparak elde edebilirler)

Vergi levhası fotokopisi

İşyeri adresi gösterir fatura/kira kontratı

2019 yılı serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi

2020 yılı aidatı (360.-TL) ve büro tescil belgesi yenileme ücreti (750.-TL)

Sermaye Şirket Ortağı Üyelerin “İlk Büro Tescil Başvurusu” İçin İstenen Evrak

Şirket yevmiye defterinin 2020 noter onaylı sayfasından fotokopi

Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi fotokopisi (şirketin iştigal konuları içinde “mimarlık hizmetleri” ibaresi geçmelidir.)

Ticaret sicil müdürlüğünden hisse oranlarını gösteren 2020 onaylı yazı

Vergi levhası fotokopisi

İşyeri adresi gösterir fatura/kira kontratı

Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili TMMOB üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir plancı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi..) Ortağın odaya kayıtlı olduğuna dair belge

Yoklama Fişi

Ticaret Sicil Gazetesi (amaç ve iştigal mimarlık hizmeti yazan sayfa)

Şirket Ana Sözleşmesi

2020 yılı aidatı (360-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (750.-TL) ve mühür başvuru ücreti (125.-TL)

Sermaye Şirket Ortağı Üyelerin “Kayıt Yenilemelerinde” İstenen Evrak

Şirket yevmiye defterinin 2020 noter onaylı sayfasından fotokopi

Ticaret sicil müdürlüğü’nden hisse oranlarını gösterir 2020 onaylı yazı

Vergi levhası fotokopisi

İşyeri adresi gösterir fatura

Ticaret Sicil Gazetesi (amaç ve iştigal mimarlık hizmeti yazan sayfa)  

Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili TMMOB üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir plancı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi..) Ortağın odaya kayıtlı olduğuna dair belge

2019 yılı serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi

2020 yılı aidatı (360.-TL) ve büro tescil belgesi yenileme ücreti (750.-TL)